Het woord van de Voorzitter

Beste postzegelverzamelaar,

De Koninklijke Philakring Roeselare & Izegem is binnen de Belgische provincie West-Vlaanderen één der vijf oudste postzegelkringen.

Gesticht in 1924 werd reeds het jaar daarop aangesloten bij de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen.

We zijn tevens aangesloten bij de verstandhouding der Westvlaamse Postzegelkringen.

Vanaf 1969 werd gestart met een eigen tijdschrift, "Filacontact", dat 10 x per jaar verschijnt en onderstussen de kaap van 400 nummers heeft overschreden.

Daarnaast richt onze vereniging regelmatig een voorverkoop van nieuwe Belgische uitgiften in, waarbij onze hobby via propagandatentoonstellingen gepromoot wordt.

Maar we willen ook vooruit kijken, en in een steeds evoluerende (filatelistische) wereld is een actieve website onontbeerlijk geworden. we zijn dan ook ten zeerste verheugd dat we vanaf 2013 hierop kunnen inspelen.

Neem rustig de tijd om alle "mappen" door te nemen. Ze bieden heel wat nuttige inforamtie zowel voor de beginnende als de gevorderde postzegelverzamelaar.

Wenst U lid te worden van onze dynamische vereniging, neem dan contact op via de verder opgegeven manier.

Met filatelistische groet,

Filip Van der Haegen

Nuttige Informatie